บริการประชาชน

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.Nathomhos.go.th

NATHOM HOSPITAL NKP

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทม ที่อยู่ : 101 หมู่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.Nathomhos.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-579179

 
 
# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1

(EB15)หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ita62

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 ก.ค. 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิจกายน 2560 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 21 ธ.ค. 2561
3 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยขอมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 21 ธ.ค. 2561
4 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้างประจำงบประมาณปี 2562 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 2 ม.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 ประจำปีงบประมาณ2562 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 1 ก.พ. 2562
6 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18 มี.ค. 2562
7 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18 มี.ค. 2562
8 เอกสารราคากลางตามแบบ ปปช.กำหนด17042562 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 เม.ย. 2562
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 28 มี.ค. 2562