โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.nathomhos.com

NATHOMHOS HOSPITAL NAKRONPANOM

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทม ที่อยู่ : 101 หมู่ 4 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.nathomhos.com
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-519179

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

Administrator, 27 พ.ย. 2561 19:22 น.

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด

ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิงประภาภรณ์ สุพรรณนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์หญิงสุปรีญา จันทร์วงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทันตกรรม

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางสาวจินดาวรรณ มาลี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นายสุระชัย มนต์คาถา
ตำแหน่ง : หน้าหน้างานประกันสุขภาพ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิงราชาวดี วิวัฒน์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางนวล นนท์จันทร์
ตำแหน่ง : หน้าหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : เภสัชกรพิสิษฐ์ สิริวัฒนชยกร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางมัสยา โมธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : .......

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :