โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.nathomhospital.com

NATHOM HOSPITAL NAKRONPANOM

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทม ที่อยู่ : 101 หมู่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.nathomhospital.com
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-519179

 
 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

Administrator, 24 ก.ค. 2562 19:59 น.
# ชื่อฟอร์ม วันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ใบขออนุมัติไปราชการ 21 ส.ค. 2566
2 ใบเบิกพัสดุ 16 ส.ค. 2566
3 ใบแจ้งซ่อม 16 ส.ค. 2566
4 ใบส่งซ่อมIT 16 ส.ค. 2566
5 ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 16 ส.ค. 2566
6 ใบลาพักผ่อน 16 ส.ค. 2566
7 ใบอนุญาตใช้รถยนต์ 31 ส.ค. 2566
8 ใบอนุมัติหลักการ 16 ส.ค. 2566
9 ฟอร์มหนังสือใหม่ 2 มิ.ย. 2565
10 ใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์กลุ่มการพยาบาล 5 เม.ย. 2565
11 ใบเบิกยาและวัสดุการแพทย์ รพ.สต 20 มี.ค. 2566
12 ใบเบิกวัคซีนcovidรพ.สต 30 มี.ค. 2565
13 แบบฟอร์มตัวอย่าง-การจัดวางระบบควบคุมภายใน 7 ก.ย. 2565
14 แบบฟอร์มขออนุญาติดูกล้องวงจรปิดภายใน 7 พ.ย. 2566
งานธุรการ
งานพัสดุ
งานยานพาหนะ
หนังสือ-ใบลา
บันทึกข้อความ

อื่นๆ