โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.nathomhospital.com

NATHOM HOSPITAL NAKRONPANOM

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทม ที่อยู่ : 101 หมู่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.nathomhospital.com
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-519179

 
 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

Administrator, 24 ก.ค. 2562 19:59 น.
# ชื่อฟอร์ม วันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ใบขออนุมัติไปราชการและใบอนุญาตใช้รถยนต์ 15 ก.พ. 2562
2 ใบเบิกพัสดุ 27 เม.ย. 2564
3 ใบแจ้งซ่อม 31 ก.ค. 2562
4 ใบส่งซ่อมIT 31 ก.ค. 2562
5 ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 31 ก.ค. 2562
6 ใบลาพักผ่อน 31 ก.ค. 2562
7 ใบขอรับเงินค่าตอบแทน 31 ก.ค. 2562
8 ใบอนุมัติหลักการ 5 มิ.ย. 2562
9 ฟอร์มหนังสือใหม่ 5 มิ.ย. 2562
งานธุรการ
งานพัสดุ
งานยานพาหนะ
หนังสือ-ใบลา
บันทึกข้อความ

อื่นๆ